Home


Catalogue Search

Patron ID

Password


 
Links
INTAN Library
INTAN Main Campus Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara,
50480 Kuala Lumpur,
MALAYSIA
Tel: 603-2084 7264 / 7263
Fax: 603-2084 7491
Email:
ps@intanbk.intan.my
DIPLOMA IN SCIENCE MANAGEMENT (DSP) : THESIS 2004
BIL TAJUK NAMA PESERTA PENERBIT
1 Permodelan teori penggiliran bagi proses permohonan kad pengenalan di Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia Mohd Noor Rashid Bin Mat Taharin Kuala Lumpur : INTAN 2004
2 An investigation of age, job tenure, job function, location , on job satisfaction of air traffic controllers in KL International Airport and Air traffic control centre Nagayaindran A/L S. Narayanan Kuala Lumpur : INTAN 2004
3 Tahap pengetahuan dan sikap terhadap computer di kalangan guru-guru pelatih (KPLI) pengkhususan sains dan matematik di Maktab Perguruan Kota Bharu, Kelantan Noor Alamiah Bt Hj. Mohamed Kuala Lumpur : INTAN 2004
4 Kepuasan bekerja dan hazad pekerjaan- satu kajian di Jabatan Patologi, Hospital Kl Rusli Bin Ibrahim Kuala Lumpur : INTAN 2004
5 Amalan etika kerja dalam Perkhidmatan Awam  Malaysia: satu kajian di Kementerian Pembanngunan Usahawan dan Koperasi Malaysia Mohd Ribuan Bin Che Omar Kuala Lumpur : INTAN 2004
6 Iklim organisasi dan prestasi kerja: kajian di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang Nor Tipah Bt Majin Kuala Lumpur : INTAN 2004
7 A study of communication styles and effective communicator in Jabatan Agama Islam Selangor Abdul Halem Hafiz Bin Salihin Kuala Lumpur : INTAN 2004
8 Instrumen kebajikan ke arah komitmen terhadap organisasi satu kajian di Batalion Kesembilan Rejimen Renjer Diraja  Gulam Rasul Bin Hj. Abdul Subhan Kuala Lumpur : INTAN 2004
9 Hubungan sikap dan ciri- ciri demografi dengan tahap pengetahuan pengurusan kewangan di kalangan Sekolah-Sekolah Menengah Kuala Lumpur Haliza Bt Mohamed Aris Kuala Lumpur : INTAN 2004
10 Menganalisis model peramalan terbaik bagi meramal beban kerja Jabatan Kerja Social Perubatan Hospital Kuala Lumpur Mohd Asri Bin Abd. Rahman Kuala Lumpur : INTAN 2004
11 Amalan kod etika juruaudit: kajian di bahagian audit di Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Zunaini Bt Alias Kuala Lumpur : INTAN 2004
12 Gaya kepimpinan pemimpin dan komitmen pekerja di Jabatan Agama Islam Selangor Baharudin Bin Othman Kuala Lumpur : INTAN 2004
13 Pelaksanaan skim kawalan mutu luaran di kalangan kakitanngan Makmal Patologi Kimia Mohd. Jokha Bin Yahya Kuala Lumpur : INTAN 2004
14 Menganalisis trend permohonan harta pusaka kecil dan mendapatkan kaedah peramalan terbaik serta kesannya ke atas bebanan kerja pegawai pembahagian pusaka Semenanjung Malaysia (trend dan peramalan) Seh. Nilamuddin Bin. Hassan Kuala Lumpur : INTAN 2004
15 Tekanan kerja dikalangan kakitangan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) di Lembah Klang Sautarwin Marto Kuala Lumpur : INTAN 2004
16 Persepsi budaya pembelajaran dan penggunaan inovasi di Institut Penilaian Negara (INSPEN) Jamilah Bt Ahmad  Babji Kuala Lumpur : INTAN 2004
17 Penerimaan kerja berautomasi di Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia Abd. Rashid Bin Awang Kuala Lumpur : INTAN 2004
18 Pemimpin dan hubungannya dengan komitmen pekerja: satu kajian di cawangan mekanikal ibu pejabat Jabatan Kerja Raya K.Lumpur Nor Hazlin Bt. Hj. Mohamad Kuala Lumpur : INTAN 2004
19 Kajian kepuasan pelanggan di Pusat Khidmat Bersepadu, Jabatan Kecemasan, Hospital Kuala Lumpur Dr. Shamsaini Bt Shamsuddin Kuala Lumpur : INTAN 2004
20 Tahap tekanan kerja dan faktor penyebab tekanan kerja di kalangan penyelam pusat selam TLDM Pangkalan TLDM, Lumut Perak Darul Ridzuan Abdul Rahman Bin Mukri Kuala Lumpur : INTAN 2004
21 Kepuasan pelanggan dan hubungannya dengan kualiti perkhidmatan: satu kajian di Istana Budaya, Kuala Lumpur Alexander Anak Wong Kuala Lumpur : INTAN 2004